විශ්ව විද්‍යාල උපාධියක් ලබාගත් ඕනම කෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි, උපාධිය (Degree) ලබාගත්තට පස්සෙ රැකියාවක් (Job) සොයාගන්න එක ඉතා පහසු කටයුත්තක් නොවන බවයි. මීට ප්‍රධාන හේතුව රැකියා අපේක්ෂකයන් ප්‍රමාණයට සරිලන රැකියා පුරප්පාඩු (Job Vacancy) ප්‍රමාණයක් නොමැතිවීමයි. අද සමාජයේ සමහර පුද්ගලයින් තම සුදුකම් වලින්  රැකියාවක් සොයාගැනීමට නොහැකිව මානසිකව දුර්වල තත්වයන්ට පත් වූ අවස්ථාවන් නිතරම ඇසීමට ලැබීම ඉතා අවාසනාවන්ත තත්වයකි. රැකියාවක් ඉක්මනින් රැකියාවක් ලබාගැනීමට ප්‍රධානතම සාධකය රැකියාවක් අයදුම් කිරීමට පෙර ඊට දක්වන සූදානම් වීමයි. ඉතින්, පහත දැක්වෙන ඉඟි ඩිප්ලෝමාවක් (Diploma) හෝ උපාධියක් ලබාගැනීමෙන් පසු හොඳ රැකියාවක් සොයා ගැනීමට විශ්ව් විද්‍යාලයක ඉගෙනුම ලබන ඔබට හේතු පාදක විය හැකිය.

1. වෘත්තීයවේදියන් සමඟ සම්බන්ධ වී සිටින්න

මිනිසුන් දැනගැනීම හා ඔවුන් සමඟ කුළුපග සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම බොහෝවිට ඉතා වාසිදායක අවස්ථාවක් වනු ඇත. වර්ථමානයේ බොහෝ ආයතන (Companies) සිය රැකියා ඇබෑර්තු ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රචාරය නොකර සිය සේවකයන් (Employees) අතර ප්‍රචාරය කොට ආයතනයට වඩාත් ගැලපෙන පුද්ගලයි පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. එබවින් අනාගතයේ රැකියා කිරීමට අපේක්ෂා කරන ආයතනවල සේවයකරන්නන් සමඟ සම්බන්ධව සිටීම ඉතා වාසිදායක තත්වයක් වේ. උපාධිය ලබා ගැනීමට වසර 1 හෝ 2 කට පෙර මෙම ක්‍රියාව ආරම්භ කිරීම වඩාත් වාසිදායක වන අතර තාක්ෂණය (Technology) භාවිත මෙය ඉතාමත් පහසු කරනු ලැබේ. උදාහරණයක් ලෙස Linkedin සමාජ ජාල සේවයේ සක්‍රීයව සිටීම දැක්විය හැකිය. ඊට අමතරව ආයතන මගින් පවත්වනු ලබන සම්මන්ත්‍රණ හා වැඩමුළුවලට සහභාගීවී එම ආයතනයන්හි නියෝජිතයන් හඳුනාගෙන සම්භන්ධතා පවත්වා ගැනීමද වඩාත් ඵලදායී වේ.

2. ස්වේච්චා සේවකයෙකු හෝ ශිෂ්‍යය සේවකයෙකු ලෙස ආයතනයක කටයුතු කරන්න

ඉගෙන ගන්න අතරතුර නිකම්ම නොසිට, තම හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීමට  ආයතනයක ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස රැකියාවක් (Internship) ලබාගෙන වෘත්තීය මට්ටමේ පුහුණුවක් හා රැකියාවක් ලබාගැනීම අනාගයට වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. බොහොමයක් ආයතන මෙවනි රැකියා අවස්ථා විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට ලබා දෙන නමුත් ඔවුන්ගේ ගෙවීම් ඉතා අවම වන අතර සමහර අවස්ථාවලදී කිසිදු ගෙවීමක් සිදු නොකරයි. එබැවින් තම නිවස ඉතා ආසන්නයේ පිහිටි ආයතනක මෙවැනි රැකියාවක් නිරතවීම ආර්ථිකමයව වඩාත් යහපත් වේ.

මෙලෙස ඉගෙන ගන්නා අතරතුර ආයතනයක කටයුතු කිරීමෙන් සිසුන්ට තමන් විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉගෙන ගනු ලබන දැනුම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීමට අවස්ථාව උදාවනු ඇත. එලෙසම, එම ආයතනය තුල තම උපරිම ශක්තිය හා කුසලතා යොදා කටයුතු කිරීම මගින් එම ආයතනයේම අනාගත සේවකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට මඟපෑදීම වර්ථමානයේ ඉතා සුලබ කරුණකි. තවද මෙවැනි අවස්ථා මගින් සෙවකයෙකු ලෙස අභියෝගවලට මුහුණ දීමට ඉවහල් වේ.

3. ඔබගේ නිපුණතා වැඩිදියුණු කරගන්න

උපාධිය අවසන් කිරීමට පෙර ඔබගේ හැකියා හා නිපුණතා වර්ධනය කර ගැනීම පහසුවෙන් රැකියාවක් සොයාගැනීමට ප්‍රාධානතම සාධකය වේ. මීට හේතුව තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ සියළු ක්ෂේත්‍ර සීඝ්‍ර ලෙස වෙනස්වීම් වලට භාජනය වීමයි. එබැවින් උපාධිය තුළදී ලබා ගන්නා දැනුම වෘත්තීය මට්ටමේදී ප්‍රමාණවත් නොවිය හැකිය. ආයතනද වාඩාත් හැකියාවෙන් පිරිපුන් සේවකයින් තම ආයතනයට බඳවා ගැනීමේ තරගයක නියලෙමින් සිටිති.