උපදේශන මනෝ විද්‍යාඥයන් සිය උපදේශන සේවය සේවාලාභීන් වෙත සැපයීමේ කාර්යයට අමතරව තවත් බහුවිධ කාර්යයන්හී නියැලෙයි. ඔවුහු උපදේශකවරයෙකුට අමතරව විටෙක ආචාර්යවරයෙක්, පර්යේෂකයෙක්, ප‍්‍රතිකාරකවරයෙක් මෙන් ම පුහුණුකරුවෙක් ලෙස නොයෙක් භූමිකාවන්හී සිය වෘත්තීය කටයුතු ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මේ අනුව උපදේශන මනෝ විද්‍යාඥයකුගේ කාර්යභාරය පුළුල් පරාසයක් ඔස්සේ විහිද පවතී. එනම්,

  • ඉගැන්වීම – Teaching
  • පර්යේෂණ කිරීම – Researches
  • මනෝ ප‍්‍රතිකාර කිරීම – Psychotherapy  
  • උපදේශන පුහුණු කිරීම – Counseling Practice  
  • වෘත්තීය සංවර්ධනය – Career Development
  • ඇගයීම – Assessment

ඉගැන්වීම

උපදේශන මනෝ විද්‍යාඥයන් විසින් උපදේශන මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳව ඉගැන්වෙන හා මනෝවිද්‍යා දැනුම බෙදා හරින විශ්වවිද්‍යාල, උසස් අධ්‍යාපන ආයතන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතන වැනි අධ්‍යාපනික වටපිටාවක් සහිත ස්ථාන වල ආචාර්යවරුන් ලෙස ඉගැන්වීම කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

පර්යේෂණ

උපදේශන මනෝ විද්‍යාඥයන් සිය විෂය ක්ෂේත‍්‍රය හා සම්බන්ධ මාතෘකා මෙන් ම ප‍්‍රතිකාර ක‍්‍රම පිළිබඳව පර්යේෂණ සිදු කරනු ලබන අතර විවිධ  ආයතන සමඟ සම්බන්ධවීමෙන් උපදේශන මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳව පර්යේෂණ වල නියැලෙයි.

මනෝප‍්‍රතිකාර

විවිධ මානසික ගැටලූ හා අක‍්‍රමතා යනාදිය සම්බන්ධ ප‍්‍රතිකාර ලබාදීමේ කාර්යයෙහි මොවුන් යෙදී ඉටින් අතර රෝහල්, මානසික සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන වැනි ස්ථානයන්හී රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ යටතේ සිය සේවය ලබාදීම කෙරේ.

උපදේශන පුහුණුව

උපදේශනය යනු වෘත්තියකි. එබැවින් ඊට ගැළපෙන ආකාරයේ වෘත්තිකයින් බිහිකිරීම වෙනුවෙන් උපදේශන හා මනෝප‍්‍රතිකාර පිළිබඳව හදාරන පුද්ගලයින් පුහුණු කිරීම සිදු කෙරේ.

වෘත්තීය සංවර්ධනය

උපදේශන මනෝවිද්‍යාඥයා යන වෘත්තියෙහි දියුණුව වෙනුවෙන් විවිධ ප‍්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම, නව පුහුණු වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සහ ආචාරධර්ම සුරැකීම වැනි දෑ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනු ලබයි.

ඇගයීම

මෙහිදී පෞරුෂ පරීක්ෂණ, බුද්ධි පරීක්ෂණ, ආතතිය මැනීමේ පරීක්ෂණ, කාංසාව හා විශාදය මැනීමේ පරීක්ෂණ සිදු කොට ඒ එ පර්යේෂණ වල ප‍්‍රතිඵල පිළිබඳව ඇගයීම් කොට ඒ තුළින් යම් යම් නිගමනයන්ට එළඹීම වැනි දෑ උපදේශන මනෝ විද්‍යාඥයාගේ කාර්යභාරයට අයත් වේ.

උපදේශන මනෝවිද්‍යාඥයාගේ සේවා ස්ථාන

උපදේශන මනෝවිද්‍යාඥයෙකු විසින් සිදුකරන ඉහත ආකාරයේ බහුවිධ කාර්යභාරය හේතුකොට ගෙන ඔවුහු විවිධ ස්ථානයන්හී සිය සේවාවන් ඉටු කරනු ලබයි. ඒ අනුව විශ්වවිද්‍යාල, වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන, කර්මාන්තශාලා, පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන, අධිකරණ, පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන හා පාසල් වැනි ස්ථාන වල සේවයේ නිරතව සිටිති.

එමෙන් ම මෙම ඉහළ වෘත්තීය කාර්යභාරය හේතුවෙන් සෑම වසරක ම උපදේශනය හා සායනික මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි සඳහා ලියාපදිංචි වන සිසුන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යන බව පර්යේෂණ මගින් අනාවරණය කරගෙන තිබේ. (Mayne, Norcross & Sayette – මෛන්, නෝක්‍රොස් සහ සෙයෙට්)